خدمات انجمن
به انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه سامان بپیوندید.

برای اطلاع از شرایط عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه سامان بر روی دکمه زیر کلیک فرمائید.


شرایط عضویت در انجمن
 

انجمن صنفی شرکت بیمه سامان

در راستای پیشبرد اهداف مشترک شرکت و نمایندگان بیمه سامان تلاش خواهد نمود.

حضور حداکثری نمایندگان، تسهیل در انجام تمام امور را در پیش خواهد داشت.

نظرات