خدمات

 

خدمات انجمن صنفی شرکت بیمه سامان - شهر تهران


انجمن صنفی شرکت بیمه سامان – شهر تهران با توجه به اهداف و رویکرد های خود به منظور رفاه و ارتقاء عملکرد نمایندگان محترم، در حوزه های مختلفی با توجه به اولویت ها و نیاز موجود در صنعت به ایشان خدمت رسانی خواهد نمود.

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات مختلف و مورد نیاز نمایندگان و همچنین بهره مندی از اساتید خبره در ارتقاء توانمندی نمایندگان از جمله برنامه های انجمن می باشد.

ارائه خدمات رفاهی

انجمن صنفی بیمه سامان، در نظر دارد تا خدمات رفاهی ویژه ای را از قبیل بیمه تأمین اجتماعی، بیمه درمان تکمیلی، عضویت در انجمن ها، مجموعه های رفاهی و ... به منظور رفاه حال نمایندگان برای ایشان میسر نماید..

بهبود فرایند اجرایی

انجمن صنفی بیمه سامان با حمایت مدیر عامل محترم شرکت بیمه سامان در تدوین روش های اجرایی مربوطه به شبکه فروش اعمال نظر نموده تا حقوق نمایندگان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مشاوره فروش و بازاریابی

بهره گیری از توان نمایندگان موفق شرکت بیمه سامان، خدمات مشاوره ای به منظور ارتقاء، انتقال دانش و تجربیات ایشان در حوزه فروش و بازاریابی به اعضاء محترم از اهداف اصلی انجمن خواهد بود.

مشاوره حقوقی

به دلیل اهمیت وجود بستری امن برای فعالیت اعضاء به لحاظ مسائل حقوقی، خدمات مشاوره ای ارائه می گردد تا وظیفه خود را به منظور ایجاد فضایی به دور از نگرانی های قانونی ایفا نماید.

مشاوره مالی و مالیاتی

استفاده از دانش فنی افراد خبره در مسائل مالی و مالیاتی به منظور جلوگیری از جرایم و پرداخت مالیات مضاعف در دستور کار قرار گرفته است.