کارگروه ارتباط با صنعت

انجمن صنفي بيمه سامان در نظر دارد با تشكيل كارگروه هاي تخصصي ضمن تحليل، تفسير و ايده پردازي در حوزه هاي تخصصي، بتواند در بهبود عملكرد و گسترش فعاليت ها با كمك افراد و اعضاء حرفه اي اثر گذاشته و به كليه نمايندگان شركت بيمه سامان و در نهايت صنعت بيمه خدمت رساني نمايد.


اعضاء کارگروه ارتباط با صنعت :


آقای وحید ارفعی

آقای میلاد نیکپور

خانم بهاره میرباقری

خانم فرحناز حسن