درباره ما

تاریخچه تأسیس انجمن

انجمن با همت و تلاش تعدادی از نمایندگان شهر تهران پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و طی نمودن مراحل قانونی و پس از ۸ سال با تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و مورخ 1395/02/06و با نظارت اداره کل رفاه و کار امور اجتماعی استان تهران به شماره 7-3/2/688 ثبت و با مجوز نهاد مذکور اجازه شروع به فعالیت را دریافت نمود.

چشم انداز انجمن

انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه سامان شهر تهران با چشم انداز بلند مدت و با هدف تعامل، همیاری و همبستگی تشکیل و تأسیس گردید. امید است تمامی نمایندگان شهر و استان تهران در آینده ای بسیار نزدیک در انجمن عضو گردند. عضویت در کانون سراسری انجمن های شرکت بیمه سامان از برنامه های این انجمن بوده که با استفاده از خرد جمعی، شورا و استفاده از تجربیات اعضاء دانش افراد عضو و غیرعضو، بتواند نسبت به ارتقاء سطح آگاهی و کارایی نمایندگان گام بردارد.

home_hr_iconbox3

برنامه و اهداف

  • کوشش در جهت استیفا حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء (نمایندگان و عوامل فروش بیمه سامان)
  • معرفی نماینده انجمن جهت شرکت در کمیته رسیدگی به تخلفات کلیه نمایندگان شهر تهران
  • ارائه نظرات مشورتی و حقوقی در خصوص طرح های مربوط به قانون کار، تأمین اجتماعی و غیره
  • برنامه ریزی و کمک به تأمین نیازهای صنفی، آموزشی، توسعه و گسترش فعالیت های اعضاء


  • تلاش در بهبود کیفیت، شناخت و استقرار روش های نوین، همچنین کنترل کیفیت ارائه خدمات بیمه ای
  • دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای از طریق پیشنهاد و جلب نظر پشتیبانی مراجع، سازمانهای دولتی و ملی
  • برگزاری کلاس های آموزشی و ایجاد کمیته های فنی و آموزشی
  • همکاری با سایر تشکل های صنفی به منظور بهبود عملکرد
  • شرکت در مذاکرات جهت دستیابی به اهداف هر یک از اعضاء
 

درباره انجمن صنفی شرکت بیمه سامان – شهر تهران

 

انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه سامان شهر تهران طبق مجوز شماره 7-3/2/688 به ثبت در اداره کل رفاه و کار امور اجتماعی استان تهران طی اساسنامه و با ترکیب هیأت مدیره (سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل)، بازرس و بازرس علی البدل مشغول به فعالیت گردیده است.

اعضاء هئیت مدیره

بهاره میرباقری

رئیس هیئت مدیره

لیسانس حسابداری


نماینده رسمی شرکت بیمه سامان از سال 1388 تا کنون mirbagheri(at)asbs(dot)ir

رضا شیرخانی

نایب رئیس هیئت مدیره

لیسانس ریاضی محض


نماینده رسمی شرکت بیمه سامان از سال 1387 تا کنون shirkhani(at)asbs(dot)ir

میلاد نیکپور

خزانه دار

لیسانس مهندسی صنایع


نماینده رسمی شرکت بیمه سامان از سال 1387 تا کنون m.nikpoor(at)asbs(dot)ir

وحید ارفعی

بازرس

لیسانس مهندسی برق


نماینده رسمی شرکت بیمه سامان از سال 1387 تا کنون
bazresi(at)asbs(dot)ir

بنیامین نیک پور

دبیر

فوق لیسانس حسابداری


مشاور و مدیر مالی در صنعت بیمه از سال 1389 تا کنون
dabir(at)asbs(dot)ir